کجا بودی

کجا بودی وقتی برات شکستم

یخ زده بود شاخه گلم تو دستم

کجا بودی وقتی غریبی و درد

داشت من تنهارو دیوونه می کرد

 

 

کجا بودی وقتی تورو می خواستم

که دستات اروم بشینه تو دستم

کجا بودی وقتی که گریه کردم

از تو بهاسمون گلایه کردم

 

کجا بودیببینی من می سوزم

عین چشاتسیاهه رنگ روزم

کجا بودی تشنه ی چشماتبودم

نبودی منعاشق دنیات بودم

 

کجا بودیوقتی دیوونت بودم

وقتی که بیقرار شونت بودم

کجا بودیوقتی که پرپر شدم

سوختم و ازغمت خاکستر شدم

 

کجا بودیببینی خستگیمو

آب شدن شمعهای زندگیمو

کجا بودیوقتی که اشکام می ریخت

خون جای گریه ازتو چشمام می ریخت

 

 

کجا بودی وقتیکه آبروم مرد

امــا به خـاطر چشات قسم خـورد

کجا بودی نگاه به در سفید شد

هر کی به جز من از تو ناامید شد

 

کجا بودی وقتی دعای داغم

میزد به سقف کوچیک اتاقم

کجا بودی وقتی صدات میکردم

به آسمون رسید صدای دردم

 

کجا بودی من از خودم گذشتم

هر جا بگی رو٬ دنبال تو گشتم

کجا بودی که از نفس افتادم

روزی یه بار زنده شدم ٬ جون دادم

 

کجا بودی ببینی بی ستارم

ببینی جز تو کسی رو ندارم

غم نبودنت مث آتیشه

تو این دو خط ترانه جا نمیشه

/ 0 نظر / 12 بازدید