یک نفر.....

 یک نفر.....

یه جایی .....

تمام رویاهایش لبخند توست

و زمانی که به تو فکر می کنه

احساس می کنه که زندگی واقعا با ارزشه

پس هر گاه احساس تنهایی کردی

این حقیقت را به خاطر داشته باش

یک نفر...

یک جایی...

در حال فکر کردن به توست

 

 

پرسیدیکی که عاشقی چیست

گفتم که چو ما شوی بدانی

/ 1 نظر / 7 بازدید
somi

بی نهایت زیباست....[دست] [گل]