انتظار !!!

 

واژه ی غریبی است ...
واژه ای است که روزها یا شایدم ماه هاست که با آن خو گرفته ام .
که چه سخت است انتظار .
هرصبح طلوعی دیگر است بر انتظار فرداهای من !
خواهم ماند تنها در انتظار تو .
چرا نوشتم در برگ تنهاییم برای تو ، نمی دانم؟
/ 2 نظر / 8 بازدید
ف

من از گرما ميسوزم و تو از سرما !

شهبانو

شاهرخ عزيز چرا اينقدر بيتابي ميكني ميگذرد غم مخور در ضمن بيشتر مواقع انتظار كشيدن مشكلاتو حل نميكنه بلكه بيشتر و لاينحل ميكنه گاهيث بايد حركت كرد و كاري كرد!