اينم باسه بعضی از آدمها که متاسفانه تعدادشون کم نيست ؟؟؟؟

نمی دانم چرا وقتی راه زندگی هموار میگردد

 بشر تغییر حالت میدهد خون خوار میگردد

 به وقت عیش و عشرت می نوازدطبل بد مستی

 به وقت تنگ دستی زاهدودیندار میگردد

/ 0 نظر / 7 بازدید